Tính hàn của kim loại và hợp kim

Hotline: 0961 433.988

Tính hàn của kim loại và hợp kim

Tính hàn của kim loại và hợp kim

Tính hàn của kim loại và hợp kim có the chia thành 4 nhóm:

1. Vật liệu có tính hàn tốt.

Là các loại vật liệu cho phép hàn được bằng nhiều phương pháp hàn khác nhau mà không cần sử dụng các biện pháp công nghệ bổ trợ như: nung nóng sơ bộ, nung nóng kèm theo, nhiệt luyện sau khi hàn…mà vẫn đảm bảo nhận được liên kết hàn có chất lượng mong muốn. Thép cacbon thấp và phần lớn thép hợp kim thấp đều thuộc nhóm này.

2. Vật liệu có tính hàn trung bình.

Là các loại vật liệụ chỉ thích hợp với một số phương pháp hàn nhất định và yêu cầu về thông số hàn, vật liệu hàn chặt chẽ hơn. Một số biện pháp bổ trợ có thể được sử dụng như nung nóng sơ bộ, giảm tốc độ nguội và xử lý nhiệt sau khi hàn… Một số thép hợp kim thấp, thép cacbon và hợp kim trung bình thuộc nhóm này.

3. Vật liệu hàn có tính hàn hạn chế.

Là các loại vật liệu mà để có được mối hàn chất lượng như mong muốn thì phải gia công trong các điều kiện khắt khe về công nghệ và vật liệu hàn. Thường phải sử dụng các phương pháp sử lý nhiệt và hàn trong môi trường bảo vệ đặc biệt như khí trơ, chân không… Phần lớn các loại thép cacbon cao, thép hợp kim cao thuộc nhóm này.

4. Vật liệu có tính hàn xấu.

Là các loại vật liệu mà để hàn chúng phải sử dụng các phương pháp hàn đặc biệt, phức tạp và tốn kém. Cơ tính và khả năng làm việc của các liên kết hàn thường thấp hơn so với vật liệu cơ bản. Các loại gang và một số hợp kim đặc biệt nằm trong nhóm nay. Chung cư Vinhomes Gallery